Mærkesager


EU skal drive den grønne omstilling

Presset på vores klima og miljø er en kæmpe udfordring, som hele verden står over for, og som vi kun kan løse i fællesskab. EU skal lede den grønne omstilling globalt. Vi har brug for et stærkt EU til at kræve handling globalt.

Vi skal omstille samfundet bæredygtigt, så klimaneutralitet går hånd i hånd med vækst, grønne arbejdspladser og innovative løsninger.

Klimahensyn skal være centralt i EU, og derfor arbejder jeg for, at vi skal vurdere klimaeffekten af al ny EU-lovgivning, så vi træffer beslutninger på et oplyst grundlag.

Vi skal efterlade en stærk økonomi til næste generation

I EU skal vi vise samme økonomiske ansvarlighed, som Venstre ønsker i Danmark.

Det betyder, at vores fokus skal være på, hvordan vi bliver mere konkurrencedygtige i EU, fremfor blot hvordan vi bruger penge. Vi skal efterlade et økonomisk stærkt og konkurrencedygtigt EU til den næste generation. En stærk økonomi er forudsætningen for, at vi for eksempel kan levere på vores klimaforpligtelser og har råd til uddannelser, velfærd, infrastruktur og meget mere.

En stærk økonomi giver os også en stærk stemme på den globale scene.

EU-penge skal bruges effektivt, og at der skal følge krav med dem. Jeg er medlem af Europa-Parlamentets arbejdsgruppe, som skal føre kontrol med Corona-hjælpepakkerne og sikre, at de bliver brugt effektivt og rigtigt.

EU-regler skal være så enkle som muligt

EU’s indre marked har gjort os alle rigere, skabt arbejdspladser og har skabt et fælles regelsæt med respekt for konkurrence, miljø, sundhed og forbrugerbeskyttelse. Men succesen må ikke blive en sovepude.

Vi skal holde fast i den oprindelige liberale vision om, at det indre marked skal bidrage til at løfte vækst og velstanden i Europa. Vi må derfor ikke vedtage så tung og kompliceret regulering, at den tager pusten fra vores små og mellemstore virksomheder.

EU-landene skal være verdens mest attraktive steder at leve og drive virksomhed.